Bezpečnostní normy

MALÁ ARCHITEKTURA, VELKÁ ODPOVĚDNOST.Dětská hřiště jsou součastí malé architektury.Důsledkem toho je nutnost použivát právní předpisy, které určují investiční proces výstavby malé architektury.
Na etapě:
  • projektování a montáže- použiváme skupinu bezpečnostních norem EN 1176 a taky předpisy stavebního zákona z dne 7.7.1994 ve znění pozdějších předpisů; udržba a kontrola
  • použiváme bezpečnostní normu EN 1176-7.


Bezpečnostní norma EN 1176-7 z ledna 2000 r.
Zařízení dětských hřišt. Směrnice pro instalování, kontrolu, konzervace a používání.