Certifikáty

Všechny námi navrhované a vyráběné prvky splňují přísné bezpečnostní normy. Každý prvek má bezpečnostní certifikát, tj. doklad, vydávaný na základě zkoušek, který potvrzuje plnou shodu s normami. Certifikát shody stručně popisuje rozsah, způsob provedení a výsledky zkoušek. Certifikát se vztahuje na jednotlivé prvky nebo osoby po určitou dobu. Díky tomu mohou být prodávány všem investorům ve všech státech Evropské unie.

certyfikat